fot. bl-F296-F1030029 (733×536) — copyright © by Barbara Łotocka
nasienie
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.8× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Corylus avellana (leszczyna pospolita)

on This page when logged in
you will see 2.8× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

copyright © by Barbara Łotocka