fot. bg-Carex_pilosa_2 — copyright © by Błażej Gierczyk
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 2.5× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Carex pilosa (turzyca orzęsiona)

on This page when logged in
you will see 2.5× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

05.05.2006, Bieszczady · copyright © by Błażej Gierczyk