fot. bg-2005_4-Scilla_sibirica_1 — copyright © by Błażej Gierczyk
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 2.4× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Scilla bifolia

on This page when logged in
you will see 2.4× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

29.04.2005, Bieszczady, zbocza Worwosoki przy czerwonym szlaku · copyright © by Błażej Gierczyk