fot. ANDPedicularis_verticillata.16.07.2004.2_1 — copyright © by Anna Nowak-Dańda
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 2.5× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Pedicularis verticillata

on This page when logged in
you will see 2.5× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

16.07.2004, Królowa Rówień, Tatry · copyright © by Anna Nowak-Dańda