fot. ANDCardamine_impatiens.28.06.2004.1 — copyright © by Anna Nowak-Dańda
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 2.5× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Cardamine impatiens (rzeżucha niecierpkowa)

on This page when logged in
you will see 2.5× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

28.06.2004, rejon Polany Zgorzelisko u podnóża Tatr · copyright © by Anna Nowak-Dańda