fot. AB_C_secalina_Turzany1_v2 — copyright © by Agnieszka Bogdanowicz
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 3.1× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Carex secalina (turzyca żytowata)

on This page when logged in
you will see 3.1× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

12.07.2008, Turzany, k. Inowrocławia · copyright © by Agnieszka Bogdanowicz