fot. AB_C_secalina_Dulsk1_v2 (818×666) — copyright © by Agnieszka Bogdanowicz
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.1× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Carex secalina (turzyca żytowata)

on This page when logged in
you will see 3.1× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

12.07.2005, Dulsk, k. Inowrocławia
copyright © by Agnieszka Bogdanowicz