znalezisko 20150430.2.15 - Gunnera manicata (gunnera olbrzymia) · Arboretum Bolestraszyce · (leg. det. Marek Snowarski)
150430-6455
Gunnera manicata (gunnera olbrzymia)
150430-6456
Gunnera manicata (gunnera olbrzymia)
150430-6457
Gunnera manicata (gunnera olbrzymia)
150430-6458
Gunnera manicata (gunnera olbrzymia)
150430-6459
Gunnera manicata (gunnera olbrzymia)
· XL
150430-6460
Gunnera manicata (gunnera olbrzymia)