fot. 121014-1471_v2 (816×833) — copyright © by Marek Snowarski
znalezisko 120000-C30_12 || stereopara wąska 3D anaglif jak oglądać 3D
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.4× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Crocosmia ×crocosmiiflora (krokosmia ogrodowa)

on This page when logged in
you will see 3.4× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

2012, ogród
copyright © by Marek Snowarski