fot. 121007-1437_v2 (817×727) — copyright © by Marek Snowarski
znalezisko 121007-1
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.3× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Datura stramonium (bieluń dziędzierzawa)

on This page when logged in
you will see 3.3× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

07.10.2012, Wrocław
copyright © by Marek Snowarski