fot. 120713-0148 (773×541) — copyright © by Marek Snowarski
znalezisko 120000-K136a_12
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.6× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Ipomoea purpurea (wilec purpurowy)

on This page when logged in
you will see 2.6× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

2012, Wrocław
copyright © by Marek Snowarski