fot. 120702-9792 (824×675) — copyright © by Marek Snowarski
znalezisko 120000-K136a_12
liście o wąsko wciętej nasadzie (klapy mogą zachodzić na siebie), nerwacja dalszych rzędów wyraźna
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.2× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Ipomoea purpurea (wilec purpurowy)

on This page when logged in
you will see 3.2× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

2012, Wrocław
copyright © by Marek Snowarski