fot. 110820-5660 (621×878) — copyright © by Marek Snowarski
znalezisko 110820-5 || stereopara wąska 3D anaglif jak oglądać 3D
owoc
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 4.9× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Datura stramonium (bieluń dziędzierzawa)

on This page when logged in
you will see 4.9× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

20.08.2011, Wrocław
copyright © by Marek Snowarski