fot. 070504-7913 (468×661) — copyright © by Marek Snowarski
znalezisko 070504-5
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.8× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Fritillaria meleagris (szachownica kostkowata)

on This page when logged in
you will see 2.8× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

04.05.2007, okolice Przemyśla
copyright © by Marek Snowarski