fot. 030627-6090 (317×631) — copyright © by Marek Snowarski
znalezisko 030627-65
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.7× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Agrimonia procera (rzepik wonny)

on This page when logged in
you will see 2.7× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

27.06.2003, Zdbice, k. Wałcza
copyright © by Marek Snowarski