fot. 030619-5612 (532×668) — copyright © by Marek Snowarski
znalezisko 030619-13
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.8× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Armeria maritima ssp. elongata (zawciąg pospolity wydłużony)

on This page when logged in
you will see 2.8× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

19.06.2003, Zdbice, k. Wałcza
copyright © by Marek Snowarski