atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Ixia Ker Gawl. ‘Spotlight’

iksja ‘Spotlight’