atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Taxus ×media Rehder ‘Książę’ [🔉 ta·ksus *]

cis pośredni ‘Książę’