atlas-roslin.pl

Taxus ×media Rehder ‘Profesor Gorczyński’ [🔉 ta·ksus *]

cis pośredni ‘Profesor Gorczyński’
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈