atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Prunus serrulata Lindl. ‘Shimidsu’

wiśnia piłkowana ‘Shimidsu’