atlas-roslin.pl

Orthotrichum rogeri Brid.

szurpek Rogera
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈

uwagi

W okresie 2001 – 14 r. podlegał ochronie ścisłej; obecnie nie znajduje się na liście gatunków chronionych.