atlas-roslin.pl
mszaki [360]

Marchantia polymorpha L.

porostnica wielokształtna (agg.)
  
↓nieżebro po stronie grzbietowej (zagłębienie) niewyraźne
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w przeglądo ...
· Plecha nieduża, 2 – 4 cm długości, jasno sinawozielona (rzadziej czerwonawo lub purpurowo zabarwiona); gruba, skórzasta.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logow ...
  Głównie wyższe położenia górskie, w miejscach wilgotnych, mineralnych lub torfiastych, często zawierających węglan wapnia.
  
  
↑nie żebro po stronie grzbietowej (zagłębienie) ±wyraźne
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elemen ...
· Plecha większa, 4 – 15 cm długości; żółtawo- lub brudnozielona, rzadziej czerwonawa, gruba lub cienka.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowan ...
  
    
↓nieżebro niezbyt wyraźne; zwykle z gametangiostanami i z rozmnóżkami
Marchantia polymorpha ssp. ruderalis (porostnica wielokształtna)
Marchantia polymorpha ssp. ruderalis (porostnica wielokształtna)
Marchantia polymorpha ssp. ruderalis (porostnica wielokształtna)
XL
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełn ...
· Rośliny często z plemniostanami i rodniostanami; zwykle z mieseczkowatymi zbiornikami rozmnóżek.
· ta cecha diagnostycz ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w przeglądowej wersji atlasu są wyraźnie oznaczone np. takim tekste ...
Marchantia polymorpha ssp. ruderalis (porostnica wielokształtna)
syn. Marchantia polymorpha var. polymorpha · Marchantia polymorpha · mszaki
  Częsty, kosmopolityczny gatunek. Na nagiej ziemi, na ±równomiernie wilgotnych i ±ocienionych, żyznych stanowiskach, najczęściej o charakterze ±ruderalnym.
    
    
↑nie żebro bardzo wyraźne; bez rozmnóżek i zwykle płonne
· ta cecha diagnostyczna j ...
· Rośliny bardzo rzadko z plemniostanami i rodniostanami lub z miseczkowatymi zbiornikami rozmnóżek.
· ta cecha diagnostyc ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w przeglądow ...
  W wodzie i miejscach silnie podmokłych, źródliskach itp., często w wodach zawierających węglan wapnia.