żebro po stronie grzbietowej (zagłębienie) niewyraźne (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w przeglądo ...
· Plecha nieduża, 2-4cm długości, jasno sinawozielona (rzadziej czerwonawo lub purpurowo zabarwiona); gruba, skórzasta.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logo ...
  Głównie wyższe położenia górskie, w miejscach wilgotnych, mineralnych lub torfiastych, często zawierających węglan wapnia.
  
  
żebro po stronie grzbietowej (zagłębienie) ±wyraźne (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elemen ...
· Plecha większa, 4-15cm długości; żółtawo- lub brudnozielona, rzadziej czerwonawa, gruba lub cienka.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowan ...
  
    
żebro niezbyt wyraźne; zwykle z gametangiostanami i z rozmnóżkami (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełn ...
· Rośliny często z plemniostanami i rodniostanami; zwykle z mieseczkowatymi zbiornikami rozmnóżek.
· ta cecha diagnostycz ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w przeglądowej wersji atlasu są wyraźnie oznaczone np. takim te ...
Marchantia polymorpha ssp. ruderalis (porostnica wielokształtna)
syn. Marchantia polymorpha var. polymorpha · Marchantia polymorpha
  Częsty, kosmopolityczny gatunek. Na nagiej ziemi, na ±równomiernie wilgotnych i ±ocienionych, żyznych stanowiskach, najczęściej o charakterze ±ruderalnym.
    
    
żebro bardzo wyraźne; bez rozmnóżek i zwykle płonne (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna j ...
· Rośliny bardzo rzadko z plemniostanami i rodniostanami lub z miseczkowatymi zbiornikami rozmnóżek.
· ta cecha diagnostyc ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w przeglądow ...
  W wodzie i miejscach silnie podmokłych, źródliskach itp., często w wodach zawierających węglan wapnia.