atlas-roslin.pl

Marchantia polymorpha L.

porostnica wielokształtna (agg.)
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈

występowanie

Mszaki. [360]
nazwa pozycji klucza *alternatywy dla tej pozycji · do pozycji w szablonie klucza: (z) · powrót z szablonu klucza: (p)
żebro po stronie grzbietowej (zagłębienie) niewyraźne
*żebro po stronie grzbietowej (zagłębienie) ± wyraźne
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Plecha nieduża, 2-4 cm długości, jasno sinawozielona (rzadziej czerwonawo lub purpurowo zabarwiona); gruba, skórzasta.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
  Głównie wyższe położenia górskie, w miejscach wilgotnych, mineralnych lub torfiastych, często zawierających węglan wapnia.
żebro po stronie grzbietowej (zagłębienie) ± wyraźne
*żebro po stronie grzbietowej (zagłębienie) niewyraźne
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Plecha większa, 4-15 cm długości; żółtawo- lub brudnozielona, rzadziej czerwonawa, gruba lub cienka.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
żebro niezbyt wyraźne; zwykle z gametangiostanami i z rozmnóżkami
*żebro bardzo wyraźne; bez rozmnóżek i zwykle płonne
Marchantia polymorpha ssp. ruderalis (porostnica wielokształtna)
Marchantia polymorpha ssp. ruderalis (porostnica wielokształtna)
Marchantia polymorpha ssp. ruderalis (porostnica wielokształtna)
XL
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Rośliny często z plemniostanami i rodniostanami; zwykle z mieseczkowatymi zbiornikami rozmnóżek.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Marchantia polymorpha L. ssp. ruderalis Bischl. et Boisselier (porostnica wielokształtna)
syn. Marchantia polymorpha L. var. polymorpha auct. · Marchantia polymorpha L. em. Burgeff fl.pl. · mszaki [360]
  Częsty, kosmopolityczny gatunek. Na nagiej ziemi, na ±równomiernie wilgotnych i ±ocienionych, żyznych stanowiskach, najczęściej o charakterze ±ruderalnym.
żebro bardzo wyraźne; bez rozmnóżek i zwykle płonne
*żebro niezbyt wyraźne; zwykle z gametangiostanami i z rozmnóżkami
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Rośliny bardzo rzadko z plemniostanami i rodniostanami lub z miseczkowatymi zbiornikami rozmnóżek.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Marchantia polymorpha L. ssp. polymorpha (porostnica wodna)
syn. Marchantia aquatica (Nees) Burgeff · mszaki [360]
  W wodzie i miejscach silnie podmokłych, źródliskach itp., często w wodach zawierających węglan wapnia.
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji