atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Magnolia ×soulangiana Soul.-Bod. ‘San Jose’ [🔉 mag·no·li·a *]

magnolia Soulange'a ‘San Jose’
Magnolia ×soulangiana Magnolia ×soulangiana Magnolia ×soulangi… Magnolia ×so…Magnolia ×soulangianaMagnolia ×soulangiana ‘Alba Superba’Magnolia ×soulangiana ‘Rustica Rubra’
🌸