atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Magnolia ×soulangiana Soul.-Bod. ‘Brozzonii’ [🔉 mag·no·li·a *]

magnolia Soulange'a ‘Brozzonii’
Magnolia ×soulangiana Magnolia ×soulangiana Magnolia ×soulangi… Magnolia ×so…Magnolia ×soulangianaMagnolia ×soulangiana ‘Alexandrina’Magnolia ×soulangiana ‘Burgundy’
🌸