atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Magnolia ×loebneri P. Kache ‘Powder Puff’ [🔉 mag·no·li·a *]

Magnolia ×loebneri Magnolia ×loebneri Magnolia ×loebneri Magnolia ×lo…Magnolia ×loebneriMagnolia ×loebneri ‘Merrill’Magnolia ×loebneri ‘Leonard Messel’
🌸