atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Magnolia kobus DC. ‘Rogów’ [🔉 mag·no·li·a *]

magnolia japońska ‘Rogów’