atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Magnolia ‘Royal Crown’ [🔉 mag·no·li·a]

magnolia ‘Royal Crown’