atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Magnolia ‘Full Eclipse’ [🔉 mag·no·li·a]

magnolia ‘Full Eclipse’
Magnolia Magnolia Magnolia MagnoliaMagnoliaMagnolia ‘Pink Glory’Magnolia ‘Red Lucky’
🌸