Lophozia incisa (Schrad.) Dumort

czubek nacięty
na stronie — znaleziska