atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Kalmia latifolia Wangenh. ‘Utopia’

kalmia szerokolista ‘Utopia’