atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Juno magnifica (Vved.) Vved. ‘Virginity’

juno wspaniałe ‘Virginity’