atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Juniperus horizontalis Moench ‘Yukon Belle’ [🔉 ju·ni·pe·rus *]

jałowiec płożący ‘Yukon Belle’
Juniperus horizontalis ‘Yukon Belle’
cv. Yukon Belle; 26.07.2008, Ogród Dendrologiczny w Wojsławicach; copyright © by Jacek Soboń
Juniperus horizontalis ‘Yukon Belle’
cv. Yukon Belle
Juniperus horizontalis ‘Yukon Belle’
cv. Yukon Belle

właściwości i zastosowanie

🌱
pochodzenie itp.: Plumfield, USA, 1970; Monrovia Nurseries, USA, 1976
charakter odmiany: niski, rozpostarty, ścielący się, stosunkowo luźny; do 2m szerokości i 20cm wysokości; gałązki krótkie, głownie ze srebrzystoniebieskimi, zimą nieco fioletowymi, łuskami, czasem z krótkimi, przylegającymi igłąmi
szersza informacja o zastosowaniu, właściwości i uprawie tej odmiany znajduje się na stronie gatunku/taksonu: jałowiec płożący (Juniperus horizontalis)