atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Juniperus horizontalis Moench ‘Blue Chip’ [🔉 ju·ni·pe·rus *]

jałowiec płożący ‘Blue Chip’
Juniperus horizontalis ‘Blue Chip’
27.04.2022, Arboretum Wojsławice; copyright © by Marek Snowarski XL
Juniperus horizontalis ‘Blue Chip’
XL
Juniperus horizontalis ‘Blue Chip’
cv. Blue Chip

właściwości i zastosowanie

🌱
pochodzenie itp.: Dania, 1940
charakter odmiany: niski, płożący się krzew o średniej sile wzrostu, po dziesięciu latach 20 cm wysokości o 150 cm średnicy; pędy ścielące się, zakorzeniające się, na końcach słabo uniesione; z igłami, zimą z fioletowym odcieniem; w ofercie też formy szczepione pienne
szersza informacja o zastosowaniu, właściwości i uprawie tej odmiany znajduje się na stronie gatunku/taksonu: jałowiec płożący (Juniperus horizontalis)