atlas-roslin.pl

Juniperus horizontalis Moench ‘Blue Chip’ [🔉 ju·ni·pe·rus *]

jałowiec płożący ‘Blue Chip’
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Juniperus horizontalis ‘Blue Chip’
27.04.2022, Arboretum Wojsławice; copyright © by Marek Snowarski XL
Juniperus horizontalis ‘Blue Chip’
Juniperus horizontalis ‘Blue Chip’
XL
Juniperus horizontalis ‘Blue Chip’
Juniperus horizontalis ‘Blue Chip’
cv. Blue Chip

właściwości i zastosowanie

Takson uprawiany, nie ujęty w czekliście.[491]
Juniperus horizontalis ‘Blue Chip’
🌱
pochodzenie itp.: Dania, 1940
charakter odmiany: niski, płożący się krzew o średniej sile wzrostu, po dziesięciu latach 20 cm wysokości o 150 cm średnicy; pędy ścielące się, zakorzeniające się, na końcach słabo uniesione; z igłami, zimą z fioletowym odcieniem; w ofercie też formy szczepione pienne
szersza informacja o zastosowaniu, właściwości i uprawie tej odmiany znajduje się na stronie gatunku/taksonu: jałowiec płożący (Juniperus horizontalis)

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20220731.1.22 - Juniperus horizontalis ‘Blue Chip’; Śląski Ogród Botaniczny w Radzionkowie
220731-1
leg. Marek Snowarski
/Śląski Ogród Botaniczny w Radzionkowie/ #4