atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Hosta ‘Leola Fraim’

funkia ‘Leola Fraim’
Hosta ‘Leola Fraim’
22.06.2021, Arboretum Wojsławice; copyright © by Jacek Soboń
Hosta ‘Leola Fraim’
Hosta ‘Leola Fraim’
Hosta ‘Leola Fraim’

właściwości i zastosowanie

🌱
pochodzenie itp.: Bill et Eleanor Lachman, 1986
charakter odmiany: liście jajowate, zielone, żółtokremowo obrzeżone
szersza informacja o zastosowaniu, właściwości i uprawie tej odmiany znajduje się na stronie gatunku/taksonu: funkia (Hosta)

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20210622.100.js - Hosta ‘Leola Fraim’; Arboretum Wojsławice
210622-100
leg. Jacek Soboń
/Arboretum Wojsławice/
/Leola Fraim/ #3
znalezisko 20220531.236.22 - Hosta ‘Leola Fraim’; Ogród Botaniczny we Wrocławiu
220531-236
leg. Marek Snowarski
/Ogród Botaniczny we Wrocławiu/ #2