atlas-roslin.pl

Hosta ‘Knockout’

funkia ‘Knockout’
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈