atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Hosta ‘Golden Prayers’

funkia ‘Golden Prayers’
Hosta Hosta Hosta HostaHostaHosta ‘Fortunei Gigantea’Hosta ‘Zager's White Edge’
🌸