atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Ginkgo biloba L. ‘Peve Maribo’ [🔉 gink·go bi·lo·ba]

miłorząb dwuklapowy ‘Peve Maribo’