atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Exochorda racemosa (Lindl.) Rehder ‘Niagara’

obiela wielkokwiatowa ‘Niagara’