Palustriella commutata (Hedw.) Ochyra var. falcata (Brid.) Ochyra

źródliskowiec zmienny
Cratoneuron commutatum (Hedw.) G.Roth var. falcatum

występowanie

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw