atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Colchicum ‘Waterlily’ [🔉 kol·chi·kum]

zimowit ‘Waterlily’
Colchicum Colchicum Colchicum ColchicumColchicumzimowit bizantyjski (Colchicum ×byzantinum)Colchicum ‘Lilac Wonder’
🌸