atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Colchicum ‘Violet Queen’ [🔉 kol·chi·kum]

zimowit ‘Violet Queen’