atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Chamaecyparis nootkatensis (D. Don.) Spach. ‘Gloria Polonica’ [🔉 cha·me·ci·pa·ris *]

cyprysik nutkajski ‘Gloria Polonica’