atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Carex siderosticta Hance ‘Snow Cap’

turzyca rzędowa ‘Snow Cap’