Bartramia pomiformis Hedw.

szmotłoch jabłkowaty
na stronie — znaleziska
Bartramia pomiformis (szmotłoch jabłkowaty)
poł-zach. Niemcy; copyright © by Jarosław Makowski XL
Bartramia pomiformis (szmotłoch jabłkowaty)
Bartramia pomiformis (szmotłoch jabłkowaty)
XL
Bartramia pomiformis (szmotłoch jabłkowaty)
XL
Bartramia pomiformis (szmotłoch jabłkowaty)

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 00010000.22.jmak - Bartramia pomiformis (szmotłoch jabłkowaty); poł-zach. Niemcy
jmak.22
leg. Jarosław Makowski
/poł-zach. Niemcy/ #7