atlas-roslin.pl

Barbilophozia binsteadii (Kaal.) Loeske

wieloklap północny czubek północny
Lophozia binsteadii (Kaal.) A.Evans
Barbilophozia Barbilophozia Barbilophozia BarbilophoziaBarbilophoziawieloklap wysmukły (Barbilophozia attenuata)wieloklap Hatchera (Barbilophozia hatcheri)