atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Aesculus glabra Willd. ‘Sofia’

kasztanowiec gładki ‘Sofia’