atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Aesculus carnea Hayne ‘Briotii’

kasztanowiec czerwony ‘Briotii’