Analiza dostępności sadzonek bylin, drzew i krzewów

Analiza opiera się na rzeczywistej ofercie polskich szkółkarzy. Są to więc gatunki i odmiany raczej wytrzymujące uprawę w naszym klimacie (zwróć uwagę na lokalizację szkółki).
O ile analiza oferty nasion obejmuje 99% asortymentu to analiza oferty roślin, z uwagi na znacznie większy asortyment i mniejszą dostępność informacji, ma charakter orientacyjny — pozwala jednak dość precyzyjnie wyrobić sobie zdanie jakie gatunki i odmiany są dostępne na polskim rynku.

Analiza jest oparta o ofertę niektórych szkółek z różnych rejonów Polski w latach 2012-13. Dla poszczególnych gatunków są podane nazwy dostępnych odmiany uprawnych.

Rzeczywista dostępność na rynku odmian i gatunków, przy uważnym poszukaniu, jest z pewnością nieco większa.

Rezultaty przeglądu są podane na stronach gatunków na końcu akapitu o zastosowaniu.