takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Equisetum palustre L.

skrzyp błotny
Equisetum palustre
pokrój; 25.06.2005, Pogórze Kaczawskie, okolice Wlenia; copyright © by Jacek Soboń
Equisetum palustre
kłos zarodnikonośny
Equisetum palustre
pęd
Equisetum palustre (skrzyp błotny)
Equisetum palustre (skrzyp błotny)
Equisetum palustre (skrzyp błotny)
Equisetum palustre (skrzyp błotny)
Equisetum palustre (skrzyp błotny)
Equisetum palustre (skrzyp błotny)

cechy charakterystyczne

Łodyga rozgałęzia się tylko w dole lub wcale; cienka 1-3mm, 10-50(80)cm wysokości; z (4)6-10(12) obłymi żebrami, głęboko bruzdowana.

space

Kanał centralny zajmuje 1/6-1/4 średnicy łodygi, podobnej wielkości jak kanały obwodowe.

space

Kłosy zarodnionośne tworzą się w okresie od maja do sierpnia.

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Gatunek pospolity. Mokre łąki, brzegi wód, olszyny, rzadziej jako chwast na polach i przy drogach. Na glebach umiarkowanie wilgotnych lub trwale podmokłych, ubogich, torfiastych, zwykle kwaśnych.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Istotny diagnostycznie gatunek wspólny dla:

space_elw

literatura · references
· Hejný, S., Slavík, B., 1997 — Květena České Republiky 1 p.214 [71.1]
· Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.117 [40]
· Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.33 [15]
· Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.34 [9]
· Fedorov R.V., 1974 — Flora Partis Europaeae URSS. T.1 p.63 [86.1]
· Mądalski J. et al., 1930-90 — Atlas flory polskiej i ziem ościennych p.49 [17]
· Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.13 [11]
· Dorywalsk, J., Adamczewski, K., 1976 — Klucz do oznaczania polnych i ogrodowych chwastów w fazie początkowego wzrostu. p.15 [81]
· Komarov V.L., Iljin M.M., 1934 — Flora URSS. T.1 p.108+t5 [85.1]
· Tutin T.G. et al., 1993 — Flora Europaea. Volume 1. Psilotaceae to Platanaceae p.9 [150.1]
· Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.20 [3]
· Mirek Z. et al., 2002 — Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. Krytyczna lista roślin kwiatowych i paprotników Polski. [24]
· Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
· Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
· Zarzycki, K., Trzcińska-Tacik, H., Różański, W., Szeląg, Z., Wołek, J., Korzeniak, U., 2002 — Ecological indicator values of vascular plants of Poland (Ekologiczne liczby wskażnikowe roślin naczyniowych Polski). [23]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.07.20 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 18.01.2016 · powstała/was created 02.08.2003

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.atlas-roslin.pl.pl/gatunki/Equisetum_palustre.htm"> Equisetum palustre (skrzyp błotny) - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>