takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Equisetum arvense L.

skrzyp polny
Equisetum arvense (skrzyp polny)
24.05.2009, Kęty Podlesie, Pogórze Śląskie; copyright © by Dariusz Tlałka
Equisetum arvense
fragment kłącza
Equisetum arvense (skrzyp polny)
szczyt wiosennego pędu zarodnionośnego
Equisetum arvense (skrzyp polny)
liście na pędzie zarodnionośnym
Equisetum arvense (skrzyp polny)
Equisetum arvense (skrzyp polny)
Equisetum arvense (skrzyp polny)
Equisetum arvense (skrzyp polny)
Equisetum arvense (skrzyp polny)
Equisetum arvense (skrzyp polny)
XL
Equisetum arvense (skrzyp polny)
XL
Equisetum arvense (skrzyp polny)
Equisetum arvense (skrzyp polny)
Equisetum arvense (skrzyp polny)
Equisetum arvense (skrzyp polny)

cechy charakterystyczne

Gatunek bardzo zmiennie. Formy różnią się między innymi siłą gałązek bocznych i stopniem ich rozgałęzienia.
W czasie zarodnikowania zwykle brak rozgałęzionych, zielonych pędów płonnych, te wyrastają gdy pędy zarodnionośne zamierają; 10-70(100)cm wysokości i 3-5(6)mm średnicy, bogato okółkowo rozgałęzione (rzadko kiedy nie rozgałęzione lub skąpo). Łodyga płytko żebrowana, z (6)10-12(18) żebrami; żebra gładkie.

space

Pochwy łodygowe wąsko lejkowate; część poniżej ząbków ±tak długa jak szeroka. Ząbki pochew łodygowych stanowią 1/3-1/2 długości pochwy, z wyraźną bruzdą grzbietową; bez suchobłoniastego obrzeżenia lub z bardzo wąskim, ciemnobrunatne aż czarne;

space

Pędy zarodnionośne wyrastają w okresie marzec-maj, brązowoczerwone, po wysypaniu zarodników zamierają; (5)10-20(30)cm wysokości i (1)3-5m średnicy. Pochwy odstające, szeroko lejkowate.

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Pospolity gatunek o szerokiej amplitudzie ekologicznej. Częsta roślina synantropijna, jako chwast na polach, na terenach ruderalnych, przy szlakach komunikacyjnych; poza tym w rożnego rodzaju lasach (od łęgowych po świerczyny), tereny piaszczyste, murawy itd. Na glebach różnego rodzaju, z przewagą wilgotnych i kwaśnych.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

znalezisko 20020427.16.02 - Equisetum arvense (skrzyp polny); okolice Wrocławia, Dolina Bystrzycy
6f · 20020427.16.02
leg. Marek Snowarski
/okolice Wrocławia, Dolina Bystrzycy/
znalezisko 20090419.1.sm - Equisetum arvense (skrzyp polny); Równina Torzymska, Rzepinek
4f · 20090419.1.sm
leg. Michał Smoczyk, msmoczyk at wp pl
/Równina Torzymska, Rzepinek/
znalezisko 20090612.1.jkr - Equisetum arvense (skrzyp polny); Kraków
6f · 20090612.1.jkr
leg. Jerzy Kruk
/Kraków/
znalezisko 20030416.4.bl
2f · 20030416.4.bl
leg. Barbara Łotocka
literatura · references
· Hejný, S., Slavík, B., 1997 — Květena České Republiky 1 p.220 [71.1]
· Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.117 [40]
· Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.32 [15]
· Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.34 [9]
· Fedorov R.V., 1974 — Flora Partis Europaeae URSS. T.1 p.63 [86.1]
· Mądalski J. et al., 1930-90 — Atlas flory polskiej i ziem ościennych p.44+49a [17]
· Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.12 [11]
· Dorywalsk, J., Adamczewski, K., 1976 — Klucz do oznaczania polnych i ogrodowych chwastów w fazie początkowego wzrostu. p.14 [81]
· Komarov V.L., Iljin M.M., 1934 — Flora URSS. T.1 p.103+t5 [85.1]
· Tutin T.G. et al., 1993 — Flora Europaea. Volume 1. Psilotaceae to Platanaceae p.9 [150.1]
· Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.18 [3]
· Mirek Z. et al., 2002 — Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. Krytyczna lista roślin kwiatowych i paprotników Polski. [24]
· Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
· Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
· Zarzycki, K., Trzcińska-Tacik, H., Różański, W., Szeląg, Z., Wołek, J., Korzeniak, U., 2002 — Ecological indicator values of vascular plants of Poland (Ekologiczne liczby wskażnikowe roślin naczyniowych Polski). [23]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.07.20 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 18.01.2016 · powstała/was created 01.05.2002

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.atlas-roslin.pl.pl/gatunki/Equisetum_arvense.htm"> Equisetum arvense (skrzyp polny) - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>